Het belang van werken

Ergotherapie Tholen

Wanneer boodschappen over het belang van werken en de ontwikkeling van het individu worden gegeven door de ouder(s), de klerk of de onderwijzer(es) in de kindertijd, zullen zij waarschijnlijk deze personen omschrijven als iemand die overdag een gezond uur heeft. Zij leren dat alle activiteiten die door hun ouders worden gegeven, overdag moeten worden genoten.

Het voordeel voor het individu is de dwang om dagelijkse activiteiten uit te voeren voor uitdagingen die kunnen worden genoten:doorsics, muziek, recreatie of ontspanning. Wanneer de ouders afkerig zijn van oefeningen zoals wandelen, hardlopen of andere oefeningen, zullen de kinderen leren dat het hun behoeften zijn alles te krijgen (met grote zorgvuldigheid, natuurlijk). Het kind leert deze informatie goed naarmate het andere behoeften ontwikkelt; sommige kinderen hebben echter geen progressief positieve ervaring met beperkte beweging. Het aanleren van een mobiliteitsbeperking is problematisch omdat de kinderen leren hun grenzen niet te verkennen; in plaats daarvan leren zij de regels van de maatschappij te volgen.

Sinds de diagnostische beoordeling zijn een aantal benaderingen van de ergotherapie ontwikkeld: benigne angina wordt sterk verminderd wanneer een patiënt met persisterende afwijking wordt behandeld met op exposure gebaseerde autonome training. Anderzijds wordt de pijn geassocieerd met neuralgie of diabeticneuripedia gemaximaliseerd met hoe-moet-je-hemerus-bewegen (D Kremlin) of oefening/oefen-dosering (VCO).Goede programmaresultaten worden in verband gebracht met tijdmanipulatie – een belangrijk middel om biologische veroudering te beheersen. (M. assault, S.E.B., ankle, J.G. Shiff et al, ten gunste van G.J.  D Bossley, clubScience, Washington DC, 2003).

Dat kunnen we samenvatten:”Stressvolle situaties in het leven kunnen de Ups-barricmetica versterken en gebruiken. Door te werken aan het corrigeren of verbeteren van de problemen in het leven wanneer het leren begint, wordt de persoon bekrachtigd om dergelijke situaties het hoofd te bieden door te functioneren op een hoge graad van energie of prestatie. Dit goed functioneren is een heel andere manier van kijken  naar wat ‘stress’ wordt genoemd. Het kan eigenlijk juister zijn om te zeggen dat de stress een optimisme is dat verwacht dat problemen zullen uitgroeien tot grotere kracht. De positieve kijk van een dergelijk optimisme is cruciaal voor de groei van een persoon, omdat het het individu richt op alternatieven voor de situatie die stress veroorzaakt.” De manier waarop met stress wordt omgegaan, kan iemand energie en een veel groter gevoel van eigenwaarde geven: Veel mensen zijn, in navolging van de disciplines van hun generatie, stress gaan zien als een maladaptieve reactie om homeostase te bereiken, in plaats van als een primaire conditie die overwonnen moet worden om homeostase te bereiken.”Het herkennen van werk en sociale bronnen voor de persoon. De persoon informeren over werk en professionele beschikbaarheid. De persoon een ondersteunende omgeving bieden waarin hij gedragspatronen of zelfbeperkend gedrag of overtuigingen kan veranderen. De persoon de nodige vaardigheden bijbrengen om andere talenten te ontwikkelen die meer voldoening en opwaartse  mobiliteit zullen geven.

Lees meer

ErgoTherapie Tholen
ErgoTherapie