Wat is palliatief?

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

palliatie (verlichting van de pijn)

zorg, korte termijn (beschikbaarheid van de probleemstof zonder het leven van de patiënt te verstoren)

medicatie om een bepaald symptoom te behandelen

pijnstillers die worden ingenomen wegens tijdelijke of volledige invaliditeit, met inbegrip van functieverlies

misselijkheid of overgeven (dat komt door het omgaan met kanker)

o een nierziekte in het eindstadium waarbij de nieren niet meer kunnen functioneren

o een progressieve hartziekte

o een leverziekte

o een progressieve multiple sclerose

o een hersenziekte

o een aanvalsstoornis

o een ziekte van het zenuwstelsel

o een ziekte die de patiënt ziek maakt

o een koorts die in de buik zit

over een beroerte

o een wond die ernstig en gecompliceerd is

o spierverstuiking of verrekking

o een traumatisch hersenletsel

astma of dromen van een kind dat aan de gang is

o een infectie van de urinewegen

of septikemie

o een toxisch hersenletsel

o een tuberculose infectie

o een veneus huid abces

o een darm- of urineweginfectie

o een metabolische ziekte

o een allergische anemie

o a bleeding ulcer

of hersenbloeding

o een diabetische crisis

o overdraagbare ziekten zoals HIV/AIDS

o Bepaalde geneesmiddelen zoals steroïden, anti-convulsiva, anti-depressiva, tranquilizers en vasoconstripeutische middelen

o Bepaalde hormonale therapieën zoals oestrogeen, anti-psychotische medicijnen en insuline

o Chirurgie om een hersenaneurysma of hersenvlies schede te herstellen

o Chirurgie om een hersenader te herstellen

o andere infecties van de hersenen en het hersenweefsel

o infecties om een hersentumor te verwijderen

o infecties om een hersenzenuw, ruggenmerg, of bloedvat te verwijderen

o andere kankerbehandelingen

o transplantaties van hersenweefsel

o andere infecties van de hersenen en het hersenweefsel

o twee soorten salicylaten – d.w.z. salicylaten die abcessen en huidinfecties genezen en salicylaten die pijn veroorzaken

o vier soorten aminen – d.w.z. aminehydroferraat, aminenitraat, benzaldehyde en amine-ethylester

o andere synthetische chemische stoffen zoals thalidomide, erythromycine, cinnamethision, stikstofmonoxide, oestrogeen, quinolon, hypothyreoïdie en vitamine C

o transport van vloeistoffen, voedingsstoffen en gassen in en uit de hersenen, het hart en de longen

de fysieke aanwezigheid van het ziekteproces, het verloop en de belemmeringen te kennen

o handelen volgens de diagnose en klinisch bewijs

o preventieve technieken gebruiken

om problemen te zien die zich kunnen voordoen

o maaltijd met begeleiding en toezicht van een arts

om manieren te vinden om jezelf niet te veel uit te putten

o praten met dokters en vrienden

o meer lezen over samenzijn met anderen

o aanwezig zijn bij tandarts/infecties/huisdierentandarts:// en reiniging

o nieuwe vrienden maken

o alleen werken om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen

o iedereen kan lezen, schrijven en spreken

o naar anderen te luisteren

o vragen stellen

om hulp vragen

o mezelf trainen om dingen te doen

o ACT

We doen gewoon dingen omdat het moet.

o Zichzelf ACTIVEREN

o bouwen van het ene moment naar het andere

o Concentreer je op de behoeften van anderen

Onthoud hoe belangrijk het is

o Onthoud wat dit lichaam is, hoe het werkt en wat het kan doen

o Denk na voordat je communiceert

o Risico’s nemen

o pathische communicatie- de weg van de minste weerstand

om elkaar te testen

Lees meer:

Oudenzorg Den haag

Indicatie wijkverpleging