Een holistische benadering van holistische geneeskunde

Holistische geneeskunde

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) is een voorbeeld van een holistische benadering van de medische praktijk. Qi is een energie, en men gelooft dat bepaalde qi door de meridianen stroomt die door het hele lichaam lopen. Bepaalde organen worden georganiseerd en in evenwicht gebracht als qi erdoor stroomt, en normale lichaamsfuncties ontstaan.

De holistische geneeskunde werd aan het eind van de twintigste eeuw ontwikkeld, gedeeltelijk om moderne ziekten aan te pakken. Veel van de praktijken van T Medicijnen komen overeen met die van de holistische geneeskunde, en vinden hun oorsprong in het oude Griekenland, China, en andere Oosterse landen.

Hier zijn een paar voorbeelden van CMO:

Acupunctuur is een vorm van holistische geneeskunde die zich richt op bepaalde acupunten in het lichaam, of punten, en deze stimuleert om kracht te produceren.

Massage is een vorm van holistische geneeskunde die zich ook richt op bepaalde punten en acupunten in het lichaam, en deze vorm van massage ontspant en kalmeert bepaalde organen en punten waarmee ze verbonden zijn.

Sommige holistische geneeswijzen zoals kruidengeneeskunde, aromatherapie, chiropraxie, yoga en Reiki vinden hun oorsprong in oudere Oosterse therapieën.

Complementaire en alternatieve geneeskunde

Alternatieve en complementaire geneeskunde hebben in de eenentwintigste eeuw veel aandacht gekregen. Er was een korte opleving van de belangstelling op dit gebied na de val van de Berlijnse muur in de jaren negentig. De alternatieve geneeswijzen in de conventionele geneeskunde werden het onderwerp van een breed onderzoek door een aantal onderzoekers.

Holistische benaderingen van gezondheid en ziekte, alsmede belangstelling voor traditionele preventieve en curatieve behandelingen, vormen een belangrijk onderdeel van iemands holistische benadering van welzijn.

Overweeg het volgende voordat u een beslissing neemt over de vraag of u al dan niet een holistische benadering van uw gezondheid moet overwegen:

Kunt u een volledige lijst van symptomen voor een bepaalde gezondheidstoestand vinden?

Zijn er nog andere symptomen die positief geïdentificeerd kunnen worden?

Is de aandoening plotseling ontstaan of heeft de ziekte zich al lang voorgedaan?

Treedt de ziekte op in één of meer verschillende systemen van het lichaam?

Is er sprake van een stemmingsstoornis, sociale stoornis of stressstoornis?

Is verwarring het gevolg van een herseninfectie?

Is het een reflex aanval?

Is er verlies van energie of vitaliteit?

Is het een fysieke aanval?

Wist of begreep u dat de ziekte zou komen?

Waarom heb je het laten gebeuren?

Heb je het een goede kans gegeven om te genezen?

Hoe weet u of de behandeling die u ondergaat werkt?

Wat zijn je sterke punten en hoe ga je proberen je zwakke punten te vermijden?

Wat is de algemene richting die je uit wilt?

Wat wil je bereiken?

Welke belangrijke aspecten wilt u aan uw bezorgdheid hechten?

Wat zijn uw middelen?

Neem elke dag even de tijd om over deze vragen na te denken.

Als u eenmaal weet wat u moet aanpakken, schrijf het dan op. Zodra u uw zorg hebt aangepakt, neem dan wat extra medicatie volgens de informatie die u hebt opgeschreven.

De volgende stap is het bespreken van uw zorgen met uw arts. Vogelgriep of een andere bijzondere vogelgriep, is een beangstigende kwestie. Er is zeer weinig informatie beschikbaar over vogelgriep. Als een vogelgriepvirus eenmaal is geïdentificeerd, wordt het zeer gemakkelijk van mens op mens verspreid. De grootste angst is dat het vogelgriepvirus een pandemie wordt, dat het zal muteren in een vorm die van mens op mens kan worden overgedragen. De beste methode om uzelf hiertegen te beschermen is het jaarlijkse griepvaccin. U hoeft zich geen zorgen te maken over het op enigerlei wijze imiteren van de griep.

Wat veroorzaakt vogelgriep of eender welk griepvirus?

Er zijn vier verschillende vormen van het influenzavirus: A, B, C, D, en H. Over het algemeen vormen A en B de zustergroepen. Deze twee virussen worden verschillend behandeld.

Lees meer:

bio informatie therapie

bio energetische therapie