verzorging Huishoudelijke Verzorging

Huishoudelijke verzorging Den Haag

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging” verstaan de activiteiten in verband met de verzorging van de woning en de personen die deze bewonen. Alle belangrijke duurzame persoonlijke bezittingen vallen in het algemeen onder deze huishoudelijke verzorging. Het verschonen van beddengoed of het innemen van medicijnen valt alleen onder huishoudelijke verzorging als het de persoon zelf betreft.

In het kader van onze bespreking omvat de term “huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging” alle preventieve en curatieve huishoudelijke handelingen, ook als die door familieleden van de betrokkene worden verricht. Deze handelingen omvatten het opmaken van bedden, schoonmaken, bloeddruk meten, inpakken, aankleden, wassen, weggooien, onkruid trekken, temperatuur opnemen, de vitale functies opnemen en routinebezoeken afleggen om de persoon te controleren. Huishoudelijk werk omvat afwassen, de was doen, de straling schoonmaken, kachel en zeep schoonmaken, onkruid weghalen, boodschappen opruimen, tanden poetsen, baden en kleding wassen.

In het kader van deze bespreking gaan wij ervan uit dat de persoon zich via een zorg verlenende echtgenoot of een afhankelijk familielid in het huis begeeft.

Tips voor alle huishoudelijk werk in de tuin

Voor het wassen, gebruik een vaatdoek.

Voor de algemene schoonmaak kunt u een bezem, een slang, een stofzuiger of een elektrisch stofzuigtoestel gebruiken. Gebruik een spons om schoon te maken.

Huishoudelijke verzorging waarvoor lichamelijke arbeid nodig is, is verwant aan huishoudelijke verzorging, die meestal bestemd is voor iemand die naar de werkplek kan lopen, en voor iemand die zich naar kantoor of het huishouden moet voortbewegen. Deze huishoudelijke verzorging wordt meestal verleend door een persoon met opgeleide zorgvaardigheid of -kennis. Instructies voor de behandeling of verzorging van een patiënt die u onder uw hoede neemt, worden vaak volmachten genoemd. Dit is noodzakelijk, en geeft de wettelijke verantwoordelijkheid aan voor de persoon die de patiënt verzorgt voor een ouder, echtgenoot, of de persoon die bij u woont.

U moet een geschikte uitrusting voor huishoudelijke verzorging hebben en gebruiken. Hiertoe behoren een rolstoel, een loop- of veiligheidsgordel en een medicijnkist. Andere uitrusting kan bestaan uit een verbandtrommel, een bloeddrukmeter, een klem, een dialyseapparaat, zuurstofconcentraat, en een patiëntenbed.

Als u de patiënt moet voeden, bereid dan een maaltijd voor. Zet een plastic etensbakje of -bakje klaar en leg er de pakken ijs of water in. Bereid een vlees- of eiwitgerecht, wat fruit, sap en brood.

Als u een bepaalde patiënt moet verschonen, haal dan de nodige en fixerende kleding. U kunt kleding uitzoeken die past bij uw eigen gewoonten en die van de patiënt, maar ook uw eigen kleding.

Als u naar de kruidenierswinkel moet, kleed dan uw eigen attributen aan en gebruik een van de kleedmachines daar. Neem dan de boodschappentassen en andere materiële bezittingen mee.

Als de patiënt medicijnen moet innemen, stop de trein dan zelf met in de kamer. Maak je geen zorgen over de patiënt in een bepaald tempo.

U kunt niet voor uw eigen persoonlijke behoeften zorgen terwijl u voor een patiënt zorgt. Ook een patiënt vereist dat u regelmatig een bezoek brengt aan een dokterspost. Dit is alleen om medische controles uit te voeren om te controleren of de persoon zich goed voelt. Voor privé-doeleinden kunt u proberen regelmatig met een van de patiënten te praten. Bel af en toe met familieleden van de patiënt of bezoek de inwonende of dagverblijven van een patiënt.

Ik hoop dat u het snapt en dat deze tips u helpen om de huishoudelijke verzorging van uw familielid of bejaarde goed te regelen. Voor een artikel over het ontcijferen van de bekwaamheid van zoekers naar medische zorgdiensten, ga

naar mijn website.

Lees meer:

Persoonlijke verzorging Den haag 

Thuisbegeleiding Den haag